Obec Tvarožná

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
27.04.2020 zabezpečenie prevádzky redakčného systému a webového sídla www.tvarozna.sk
SOP-24-6-2019-SK
394.80 €/rok s DPH Obec Tvarožná Galileo Corporation s.r.o. 30.03.2020
27.04.2020 zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodňovania vytriedených zložiek kom. odpadu, poskytnutie vriec, nádob alebo kontajnerov
5/2020/SZ
0.00 € s DPH Obec Tvarožná Marius Pedersen, a.s. 30.01.2020
16.04.2020 zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov
0.00 € s DPH Obec Tvarožná Natur-pack, a.s. 06.04.2020
04.03.2020 DHZ - prenájom telocvične od 1.2. 2020 do 29.2.2020
100.00 € s DPH Obec Tvarožná Základná škola Vrbov 31.01.2020
04.03.2020 DHZ - prenájom telocvične na usporiadanie okresnej súťaže mladých hasičov "Plameň" dňa 7.3.2020
1/2020
140.00 € s DPH Obec Tvarožná Gymnázium P.O.Hviezdoslava 17.02.2020
11.02.2020 hrobové miesto - dvojhrob
131/CINT.
30.00 € s DPH Ján Novobilský Obec Tvarožná 03.02.2020
11.02.2020 ťažba dreva v obecných lesoch
1/2020
0.00 € s DPH Obec Tvarožná Tomáš Kellner 24.01.2020
11.02.2020 pestevná činnosť obecných lesoch
2/2020
0.00 € s DPH Obec Tvarožná Dušan Pichnarčík 24.01.2020
11.02.2020 zabezpečenie a výkon menších obecných služieb od 1.2.2020 - 30.6.2020
20/46/012/19
0.00 € s DPH Obec Tvarožná Úrad práce, soc. vecí a rodiny 14.01.2020
11.02.2020 hrobové miesto - hrobka
130/CINT.
15.00 € s DPH Ján Novobilský Obec Tvarožná 03.02.2020
28.01.2020 Projekt Tenis do škôl pre školský rok 2019/2020
0.00 € s DPH Obec Tvarožná Slovenský tenisový zväz 23.01.2020
22.01.2020 stočné
184/ST
0.00 € s DPH Želmíra Zubal Obec Tvarožná 22.01.2020
16.01.2020 Lesy - dotácia na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
44635-2019/710
10915.98 € s DPH Obec Tvarožná Pôdohospodárska platobná agentúra 02.12.2019
20.12.2019 hrobové miesto
120/2019/CINT.
8.00 € s DPH Anna Semaňáková Obec Tvarožná 04.12.2019
22.11.2019 Whistleblowing-zabezpečenie výkonu činnosti pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa
ZO/2019WB15221-2
144.00 €/rok s DPH Obec Tvarožná Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. 22.11.2019
Zobrazených 46 - 60 z celkových 800.
1 2 4 6 7 8 9 53 54