Obec Tvarožná

Zmluva

Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom

Identifikácia

Číslo zmluvy: 5/2020/SZ

Názov objednávateľa: Obec Tvarožná

Adresa objednávateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO objednávateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Marius Pedersen, a.s.

Adresa dodávateľa: Trenčín, Opatovská 1735

IČO dodávateľa: 34115901

Predmet zmluvy: zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodňovania vytriedených zložiek kom. odpadu, poskytnutie vriec, nádob alebo kontajnerov

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.01.2020

Datum zverejnenia: 27.04.2020

Dokumenty Pdf IMG_0003.pdf ( veľkosť: 2,5 MB, aktualizované: Utorok 28. Apríl 2020 08:52 )