Obec Tvarožná

Zmluva

Zmluva o zabezpečení sstému združeného nakladania s odpadmi

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Tvarožná

Adresa objednávateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO objednávateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Natur-pack, a.s.

Adresa dodávateľa: Bratislava, Bajkalská 25

IČO dodávateľa: 35979798

Predmet zmluvy: zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 06.04.2020

Datum zverejnenia: 16.04.2020

Dokumenty Pdf IMG.pdf ( veľkosť: 6,5 MB, aktualizované: Štvrtok 16. Apríl 2020 11:24 )