Obec Tvarožná

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
28.07.2020 hrobové miesto - dvojhrob
132/CINT.
30.00 € s DPH Marián Madeja Obec Tvarožná 24.07.2020
21.07.2020 Municipálny úver - Univerzál
90/004/20
100000.00 € s DPH Obec Tvarožná Prima banka Slovensko, a.s. 21.07.2020
02.07.2020 Rekonštrukcia detského ihriska v centre obce Tvarožná - dodanie tovaru, montážne a stavebné práce
15616.32 € s DPH Obec Tvarožná Enercom, s.r.o. 11.12.2018
30.06.2020 zabezpečenie a výkon menších obecných služieb od. 1.7.2020 - 30.6.2021
20/46/012/62
0.00 € s DPH Obec Tvarožná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 08.06.2020
05.06.2020 Pripojenie el. prípojok do distribučnej sústavy - stavba " Za obecným úradom" - 10 odberných miest
ZoP/2020/174
1654.20 € bez DPH Obec Tvarožná Východoslovenská distribučná, a.s. 01.06.2020
13.05.2020 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Tvarožná na rok 2020 pre HKM Kežmarok
1/2020
412.00 € s DPH Obec Tvarožná HKM Kežmarok, o.z. 06.05.2020
12.05.2020 ČOV Tvarožná - odobratie, preprava a likvidácia odpadových vôd na ČOV Poprad - Matejovce
13/2020/ZoD/PKaČOV/
0.00 € s DPH Obec Tvarožná Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 04.05.2020
27.04.2020 vytvorenie webového sídla www.tvarozna.sk
SOD-24-6-2019-SK
1302.00 € s DPH Obec Tvarožná Galileo Corporation s.r.o. 30.03.2020
27.04.2020 zabezpečenie prevádzky redakčného systému a webového sídla www.tvarozna.sk
SOP-24-6-2019-SK
394.80 €/rok s DPH Obec Tvarožná Galileo Corporation s.r.o. 30.03.2020
27.04.2020 zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodňovania vytriedených zložiek kom. odpadu, poskytnutie vriec, nádob alebo kontajnerov
5/2020/SZ
0.00 € s DPH Obec Tvarožná Marius Pedersen, a.s. 30.01.2020
16.04.2020 zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov
0.00 € s DPH Obec Tvarožná Natur-pack, a.s. 06.04.2020
04.03.2020 DHZ - prenájom telocvične od 1.2. 2020 do 29.2.2020
100.00 € s DPH Obec Tvarožná Základná škola Vrbov 31.01.2020
04.03.2020 DHZ - prenájom telocvične na usporiadanie okresnej súťaže mladých hasičov "Plameň" dňa 7.3.2020
1/2020
140.00 € s DPH Obec Tvarožná Gymnázium P.O.Hviezdoslava 17.02.2020
11.02.2020 hrobové miesto - dvojhrob
131/CINT.
30.00 € s DPH Ján Novobilský Obec Tvarožná 03.02.2020
11.02.2020 ťažba dreva v obecných lesoch
1/2020
0.00 € s DPH Obec Tvarožná Tomáš Kellner 24.01.2020
Zobrazených 1 - 15 z celkových 763.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 50 51