Obec Tvarožná

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
26.10.2016 vecné bremeno - prechod,prejazd a existencia STL plynového potrubia pre 10 rodinných domov
0.00 € s DPH Miroslav Zakopjan Obec Tvarožná 24.10.2016
13.09.2016 vrátenie fin. prostriedkov za zistenie nezrovnalosti v projekte "Úprava Tvarožnianskeho potoka" formou splátok
9452.28 € s DPH Obec Tvarožná Ministerstvo Životného prostredia SR 31.08.2016
19.08.2016 zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - pripojenie do distribučnej sústavy -Tvarožná Belňa
0.00 € s DPH Obec Tvarožná Východoslovenská distribučná, a.s. 25.07.2016
19.08.2016 vývoz odpadu - rastlinné oleje a tuky
9.00 €/mesiac bez DPH Obec Tvarožná ESPIK Group s.r.o. 01.08.2016
08.08.2016 zmluva o uzavretí budúcej zmluvy-zriadenie vecného bremena na stavbu NN siete Belňa - rozšírenie
1184/3000/2016
0.00 € s DPH Obec Tvarožná Východoslovenská distribučná, a.s. 08.08.2016
04.08.2016 hrobové miesto
78/2016/CINT.
8.00 € s DPH Ladislav MADEJA Obec Tvarožná 03.08.2016
28.07.2016 hrobové miesto
77/2016/CINT.
8.00 € s DPH Valent Horník Obec Tvarožná 28.07.2016
19.07.2016 ZŠ Tvarožná - vodné
932/175/16Pv
1.09000 €/m³ bez DPH Obec Tvarožná Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 18.07.2016
19.07.2016 Obecný úrad Tvarožná - vodné
933/175/16Pv
1.09000 €/m³ bez DPH Obec Tvarožná Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 18.07.2016
15.07.2016 hrobové miesto
75/2016/CINT.
4.00 € s DPH Ján Horoba Obec Tvarožná 13.07.2016
15.07.2016 hrobové miesto
76/2016/CINT.
8.00 € s DPH Ján Horoba Obec Tvarožná 13.07.2016
12.07.2016 kolektívna zmluva
0.00 € s DPH Obec Tvarožná Základná organizácia-Slovenský odborový zväz verejnej správy 31.05.2016
07.07.2016 menšie obecné služby
16/46/012/51
0.00 € s DPH Obec Tvarožná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 21.06.2016
07.07.2016 zber odpadov - papier a oleje
23/PZ-KK/2016
0.00 € s DPH Brantner Poprad, s.r.o. Obec Tvarožná 30.06.2016
21.06.2016 kúpa pozemku KNC 3157/4 o výmere 721 m2
1.00 € s DPH Obec Tvarožná Pavol Gura a Veronika Gurová 03.05.2016
Zobrazených 106 - 120 z celkových 611.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 40 41