Obec Tvarožná

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
16.05.2011 pripojiť zariadenie do distribučnej sústavy
100070060Zop
0.00 € Obec Tvarožná Východoslovenská distribučná, a.s. 28.04.2011
16.05.2011 vypožičanie zbernej nádoby E-box
326640/E-BOX-SK/2010
0.00 € Obec Tvarožná ASEKOL SK, s.r.o.Lamačská cesta 45, Bratislava 22.03.2011
18.04.2011 Zabezpečenie realizácie verejného obstarávania
Dodatok č. 1
0.00 € Obec Tvarožná ARDE,s.r.o. 15.04.2011
31.03.2011 Zmena termínu splnenia predmetu zmluvy stavebného diela Rekonštrukcia, rozšírenie a modernizácia HZ Tvarožná
Dodatokč.1
0.00 € Obec Tvarožná ARPROG a.s. Poprad 29.03.2011
31.03.2011 Kúpna zluva na PV smrek, smrekovec, jedľa, borovica
1/2011
0.00 € CYDA s.r.o. Hromoš 51 Obec Tvarožná 03.01.2011
31.03.2011 Kúpna zmluva na PV smrek, smrekovec, jedľa, borovica
2/2011
0.00 € LECHMAN s.r.o. Francovce 72/828, Giraltovce Obec Tvarožná 04.02.2011
31.03.2011 Zmluva na ťažbu, približovanie dreva vrátane komplexnej výroby PV na určenom OM.
01/2011
10.49000 €/m³ Obec Tvarožná Jozef Kellner, 0591 Hradisko 30 24.01.2011
31.03.2011 Ťažba, približovanie dreva vrátane komplexnej výroby a triedenia PV na určenom OM
02/2011
10.12000 €/m³ Obec Tvarožná Milan Halčin-Lajko, Tatranská 410, Lendak 25.01.2011
31.03.2011 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov zo ŠR prostredníctvom rozpočtu KÚ ŽP v Prešove
Dodatok č.1
0.00 € Obec Tvarožná KÚ ŽP, Prešov 24.03.2011
18.03.2011 Realizácia diela Tvarožná - odstránenie povodňových škôd
ZoD 09/2011
215976.34 € Obec Tvarožná Arprog a.s. Poprad 14.03.2011
17.03.2011 Zmluva o zriadení a o prevádzkovaní internetového portálu (webového sídla)
72/2011
75.00 € Obec Tvarožná Regionálne vzdelávacie centrum-združenie obcí Štrba 16.03.2011
17.03.2011 Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve č.17/2010 o obstaraní záležitostí investora podľa §566 a násl.Obchodného zákonníka Zákona č.513/91Zb.
Dodatok č.1
2734.82 € Obec Tvarožná INPRO Poprad s.r.o. 14.03.2011
17.03.2011 Dodatok č.1 k Zmluve o stavebnom diele č.06/2010
Dodatok č.1
181575.47 € Obec Tvarožná ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 10.03.2011
17.03.2011 Zmluva o odvoze tuhého komunálneho odpadu zo smetných nádob uzavretá v zmysle Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.
bez čísla
0.00 € Obec Tvarožná Technické služby s.r.o. Kežmarok 01.01.2011
17.03.2011 Dodatok k Nájomnej zmluve č. 22/2009 -Z zo dńa 02.02.2009
Dodatok č.2
1.00 € Obec Tvarožná Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Banská Štiavnica 07.03.2011
Zobrazených 781 - 795 z celkových 800.
1 2 46 47 48 49 50 51 53