Obec Tvarožná

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
06.06.2016 výkup triedeného odpadu
VSN0724201508
0.00 € s DPH ENVI-PAK, a.s. 3 Obec Tvarožná 01.06.2016
27.05.2016 vývoz - použitých rastlinných olejov a tukov z obce Tvarožná
2016/E1091
16.00 €/mesiac bez DPH Obec Tvarožná ESPIK Group s.r.o. 26.05.2016
27.05.2016 vývoz odpadu - rastlinné tuky, oleje a kuchynský odpad z MŠ a ZŠ Tvarožná
2016/E1105
19.00 €/mesiac bez DPH Obec Tvarožná ESPIK Group s.r.o. 26.05.2016
23.05.2016 hrobové miesto
74/2016/CINT.
8.00 € s DPH Peter Mlaka Obec Tvarožná 20.05.2016
18.05.2016 kúpa projektovej dokumentácie stavby "Rozšírenie NN siete v obci Tvarožná, Lokalita Belňa - 1. etapa"
0606/3030/2016
372.00 € s DPH Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Tvarožná 12.05.2016
12.05.2016 hrobové miesto
73/2016/CINT.
8.00 € s DPH Štefan Novobilský Obec Tvarožná 21.03.2016
10.05.2016 lekárska posudková činnosť - na sociálne služby
20.00 € s DPH Obec Tvarožná MUDr. Blanka Šperková 25.04.2016
10.05.2016 elektronická pobočka
0.00 € s DPH Obec Tvarožná Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 29.04.2016
20.04.2016 odmena výkonným umelcom v zmysle autorského zákona
1612055
0.00 € s DPH Obec Tvarožná Slovgram 12.04.2016
07.04.2016 dotácia pre DHZ obce na materiálno-technické vybavenie
26442
2000.00 € s DPH Obec Tvarožná Dobrovoľná požiarna ochrana SR 05.04.2016
07.03.2016 zrušenie preddavkových platieb na odber elektriny pre odb. miesto OcÚ a VO
Dodatok č. 1
0.00 € s DPH Obec Tvarožná Východoslovenská energetika a.s. 04.03.2016
02.03.2016 absolventská prax
16/46/051/16
0.00 € s DPH Obec Tvarožná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 22.02.2016
25.02.2016 hrobové miesto
72/2016/CINT.
8.00 € s DPH Gabriela Pálfiová Obec Tvarožná 19.02.2016
17.02.2016 "Výstavba miestnej komunikácie, chodníka na ulici Nová IBV" v obci Tvarožná - stavebné práce
ZoD 02/2016-CS
73533.95 € s DPH Obec Tvarožná Inžinierske stavby, a.s. 15.02.2016
04.02.2016 realizácia aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
Dohoda č. 16/46/012/
0.00 € s DPH Obec Tvarožná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 01.02.2016
Zobrazených 121 - 135 z celkových 611.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 40 41