Obec Tvarožná

Zmluva

Dodatok k Nájomnej zmluve č. 22/2009 -Z zo dńa 02.02.2009

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č.2

Názov objednávateľa: Obec Tvarožná

Adresa objednávateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO objednávateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Banská Štiavnica

IČO dodávateľa: 36022047

Predmet zmluvy: Dodatok k Nájomnej zmluve č. 22/2009 -Z zo dńa 02.02.2009

Zmluvná cena: 1.00 €

Dátumy

Datum podpisu: 07.03.2011

Datum zverejnenia: 17.03.2011

Dokumenty Pdf Dodatok k nájomnej zmluve - potok.pdf ( veľkosť: 784,7 KB, aktualizované: Štvrtok 17. Marec 2011 10:09 )