Obec Tvarožná

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
18.03.2011 Realizácia diela Tvarožná - odstránenie povodňových škôd
ZoD 09/2011
215976.34 € Obec Tvarožná Arprog a.s. Poprad 14.03.2011
17.03.2011 Zmluva o zriadení a o prevádzkovaní internetového portálu (webového sídla)
72/2011
75.00 € Obec Tvarožná Regionálne vzdelávacie centrum-združenie obcí Štrba 16.03.2011
17.03.2011 Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve č.17/2010 o obstaraní záležitostí investora podľa §566 a násl.Obchodného zákonníka Zákona č.513/91Zb.
Dodatok č.1
2734.82 € Obec Tvarožná INPRO Poprad s.r.o. 14.03.2011
17.03.2011 Dodatok č.1 k Zmluve o stavebnom diele č.06/2010
Dodatok č.1
181575.47 € Obec Tvarožná ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 10.03.2011
17.03.2011 Zmluva o odvoze tuhého komunálneho odpadu zo smetných nádob uzavretá v zmysle Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.
bez čísla
0.00 € Obec Tvarožná Technické služby s.r.o. Kežmarok 01.01.2011
17.03.2011 Dodatok k Nájomnej zmluve č. 22/2009 -Z zo dńa 02.02.2009
Dodatok č.2
1.00 € Obec Tvarožná Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Banská Štiavnica 07.03.2011
17.03.2011 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.14/2010/ZoD/DK o likvidácii kalu na ČOV Poprad - Matejovce
Dodatok č.1
0.00 € Obec Tvarožná Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.Poprad 08.02.2011
17.03.2011 Zmluva o poskytnutí vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
Zmluva č.4-24-1006
27.00 € Obec Tvarožná Geodetický a kartografický ústav Bratislava 16.02.2011
17.03.2011 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd - Hasičská zbrojnica
002/175/11P
0.00 € Obec Tvarožná Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s Poprad 17.01.2011
17.03.2011 Zmluva o zriadení vecného bremena
bez čísla
1980.00 € Obec Tvarožná Pavol Gura, Bušovce 18 21.01.2011
17.03.2011 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí služieb uzatvorenej podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka zo dňa 05.02.2010
Dodatok č.2
14621.84 € Obec Tvarožná ARDE s.r.o. Bardejov 17.03.2011
Zobrazených 751 - 761 z celkových 761.
1 2 43 44 45 46 47 48 49 51 Nasledujúca »