Obec Tvarožná

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
17.01.2012 stočné
26/2011/ST
0.00 € s DPH Jozef Pavlík Obec Tvarožná 31.10.2011
17.01.2012 stočné
27/2011/ST
0.00 € s DPH Helena Zakopjanová Obec Tvarožná 31.10.2011
17.01.2012 stočné
28/2011/ST
0.00 € s DPH Mária Novobilská Obec Tvarožná 31.10.2011
17.01.2012 stočné
29/2011/ST
0.00 € s DPH Jozef Jurský Obec Tvarožná 31.10.2011
17.01.2012 stočné
30/2011/ST
0.00 € s DPH Jozef Pikovský Obec Tvarožná 31.10.2011
27.12.2011 zmluva o poskytovaní audítorských služieb
13/2011
1000.00 € Obec Tvarožná Ing. Mária Kyselová - Poprad 07.12.2011
27.12.2011 Vypracovanie projekt. dokumentácie v obci Tvarožná - projekt Revitalizácia krajiny
6499.00 € Obec Tvarožná TATRA forum n.o. - Tatranská Javorina 25.11.2011
27.12.2011 Poskytnutie fin. prostr. na realizáciu prác druhého realiz. projektu - Program revitalizácie krajiny
20000.00 € Obec Tvarožná Úrad vlády SR - Bratislava 05.12.2011
27.12.2011 Dodatok č. 1 k dohode č. 130/§51/2011 o absolventskej praxi
0.00 € Obec Tvarožná Úrad práce, soc.vecí a rodiny - Kežmarok 01.12.2011
27.12.2011 Zmluva o zneškodnení odpadu
05/2012
0.00 € Obec Tvarožná Obec Ľubica 12.12.2011
29.11.2011 dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve z 10.8.2011
Dodatok č. 1
0.00 € František KELLNER a Arpád NAGY, Tvarožná Obec Tvarožná 28.10.2011
29.11.2011 Dodatok č. DZ22140220076102 - rekonštrukcia, modernizácia Hasičskej zbrojnice v obci Tvarožná
Dodatok č. 2
0.00 € Obec Tvarožná Ministerstvo pôdoh. a rozvoja vidieka SR Bratislava 05.09.2011
18.11.2011 Dodatok k programovému vybaveniu
Dodatok č. 2
52.00 € Obec Tvarožná MADE spol. s r.o.- Banská Bystrica 10.11.2011
11.11.2011 Projektová dokumentácia - Rozšírenie NN siete v obci Tvarožná - lokalita Pod cintorínom
1976/5300/2011
416.50 € Východoslovenská distribučná a.s. - Košice Obec Tvarožná 10.11.2011
11.11.2011 nájomná zmluva - urnové miesto
25/2011/CINT
8.00 € Štefan NOVOBILSKÝ, Tvarožná Obec Tvarožná 17.10.2011
Zobrazených 676 - 690 z celkových 763.
1 2 42 43 44 46 48 49 50 51