Obec Tvarožná

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
17.06.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra SR na nákup hasičskej striekačky
PHZ-OEL-2011/001248-
5000.00 € Obec Tvarožná Ministerstvo vnútra SR 16.06.2011
15.06.2011 vykonávanie činnosti mandatára zameranej na plnenie úloh bezpečnostnotechnickej služby, úloh ochrany pred požiarmi
133.00 € Obec Tvarožná Mgr. Vlasta Korpová, Poprad 26.05.2011
10.06.2011 Dodatok k Mandátnej zmluve zo dńa 28.10.2009 na zabezpečenie realizácie VO na HZ, zmena adresy mandatára
Dodatok č. 1
0.00 € Obec Tvarožná ARDE,s.r.o. 26.05.2002
10.06.2011 zhotovenie stavebného diela:"Rekonštrukcia, rozšírenie a modernizácia hasičskej zbrojnice v obci Tvarožná
032010
0.00 € Obec Tvarožná ARPROG, a.s. 07.06.2011
27.05.2011 Dodatok k mandátnej zmluve zo dňa 28.10.2009 na zabezpečenie realizácie VO pre HZ z dôvodu zmeny sídla mandatára
Dodatok č. 1
0.00 € Obec Tvarožná ARDE,s.r.o. 26.05.2011
17.05.2011 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere(B)č.54/019/10 - Dodatokč.1
0.00 € Obec Tvarožná Dexia banka Slovensko a.s. 16.05.2011
16.05.2011 pripojiť zariadenie do distribučnej sústavy
100070060Zop
0.00 € Obec Tvarožná Východoslovenská distribučná, a.s. 28.04.2011
16.05.2011 vypožičanie zbernej nádoby E-box
326640/E-BOX-SK/2010
0.00 € Obec Tvarožná ASEKOL SK, s.r.o.Lamačská cesta 45, Bratislava 22.03.2011
18.04.2011 Zabezpečenie realizácie verejného obstarávania
Dodatok č. 1
0.00 € Obec Tvarožná ARDE,s.r.o. 15.04.2011
31.03.2011 Zmena termínu splnenia predmetu zmluvy stavebného diela Rekonštrukcia, rozšírenie a modernizácia HZ Tvarožná
Dodatokč.1
0.00 € Obec Tvarožná ARPROG a.s. Poprad 29.03.2011
31.03.2011 Kúpna zluva na PV smrek, smrekovec, jedľa, borovica
1/2011
0.00 € CYDA s.r.o. Hromoš 51 Obec Tvarožná 03.01.2011
31.03.2011 Kúpna zmluva na PV smrek, smrekovec, jedľa, borovica
2/2011
0.00 € LECHMAN s.r.o. Francovce 72/828, Giraltovce Obec Tvarožná 04.02.2011
31.03.2011 Zmluva na ťažbu, približovanie dreva vrátane komplexnej výroby PV na určenom OM.
01/2011
10.49000 €/m³ Obec Tvarožná Jozef Kellner, 0591 Hradisko 30 24.01.2011
31.03.2011 Ťažba, približovanie dreva vrátane komplexnej výroby a triedenia PV na určenom OM
02/2011
10.12000 €/m³ Obec Tvarožná Milan Halčin-Lajko, Tatranská 410, Lendak 25.01.2011
31.03.2011 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov zo ŠR prostredníctvom rozpočtu KÚ ŽP v Prešove
Dodatok č.1
0.00 € Obec Tvarožná KÚ ŽP, Prešov 24.03.2011
Zobrazených 736 - 750 z celkových 761.
1 2 43 44 45 46 47 48 50