Obec Tvarožná

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
27.12.2011 zmluva o poskytovaní audítorských služieb
13/2011
1000.00 € Obec Tvarožná Ing. Mária Kyselová - Poprad 07.12.2011
27.12.2011 Vypracovanie projekt. dokumentácie v obci Tvarožná - projekt Revitalizácia krajiny
6499.00 € Obec Tvarožná TATRA forum n.o. - Tatranská Javorina 25.11.2011
27.12.2011 Poskytnutie fin. prostr. na realizáciu prác druhého realiz. projektu - Program revitalizácie krajiny
20000.00 € Obec Tvarožná Úrad vlády SR - Bratislava 05.12.2011
27.12.2011 Dodatok č. 1 k dohode č. 130/§51/2011 o absolventskej praxi
0.00 € Obec Tvarožná Úrad práce, soc.vecí a rodiny - Kežmarok 01.12.2011
27.12.2011 Zmluva o zneškodnení odpadu
05/2012
0.00 € Obec Tvarožná Obec Ľubica 12.12.2011
29.11.2011 dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve z 10.8.2011
Dodatok č. 1
0.00 € František KELLNER a Arpád NAGY, Tvarožná Obec Tvarožná 28.10.2011
29.11.2011 Dodatok č. DZ22140220076102 - rekonštrukcia, modernizácia Hasičskej zbrojnice v obci Tvarožná
Dodatok č. 2
0.00 € Obec Tvarožná Ministerstvo pôdoh. a rozvoja vidieka SR Bratislava 05.09.2011
18.11.2011 Dodatok k programovému vybaveniu
Dodatok č. 2
52.00 € Obec Tvarožná MADE spol. s r.o.- Banská Bystrica 10.11.2011
11.11.2011 Projektová dokumentácia - Rozšírenie NN siete v obci Tvarožná - lokalita Pod cintorínom
1976/5300/2011
416.50 € Východoslovenská distribučná a.s. - Košice Obec Tvarožná 10.11.2011
11.11.2011 nájomná zmluva - urnové miesto
25/2011/CINT
8.00 € Štefan NOVOBILSKÝ, Tvarožná Obec Tvarožná 17.10.2011
11.11.2011 nájomná zmluva - hrobové miesto
27/2011/CINT
0.00 € Oľga Blašková, Žakovce Obec Tvarožná 04.11.2011
11.11.2011 nájomná zmluva - hrobové miesto
28/2011/CINT
4.00 € Alžbeta Lukáčková, Poprad Obec Tvarožná 07.11.2011
11.11.2011 nájomná zmluva - hrobové miesto
29/2011/CINT
0.00 € Ján HOROBA, Tvarožná Obec Tvarožná 07.11.2011
10.11.2011 Dodatok č. 2 k dohode č. 30/§50j/2011- poskytnutie príspevku - ochrana pred povodňami
Dodatok č. 2
0.00 € Obec Tvarožná Úrad práce, soc.vecí a rodiny - Kežmarok 09.11.2011
10.11.2011 Dodatok č. 1 k dohode č. 30/§50j/2011- poskytnutie príspevku na realizáciu opatrení - ochrana pred povodňami
Dodatok č. 1
0.00 € Obec Tvarožná Úrad práce, soc.vecí a rodiny - Kežmarok 21.10.2011
Zobrazených 556 - 570 z celkových 638.
1 2 34 35 36 38 40 41 42 43