Obec Tvarožná

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Mgr. Peter Ščurka

Adresa objednávateľa: Tvarožná 183

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Tvarožná

Adresa dodávateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO dodávateľa: 00326640

Predmet zmluvy: pozemok

Označenie nehnuteľnosti: pozemok pozemok - ostatná plocha; List vlastníctva číslo: 500; Katastrálne územie: Tvarožná; Parcela číslo: 694/15;

Zmluvná cena: 11.90 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 18.04.2018

Datum zverejnenia: 18.04.2018

Dokumenty Pdf IMG_0001.pdf ( veľkosť: 366,1 KB, aktualizované: Streda 18. Apríl 2018 16:22 )