Obec Tvarožná

Zmluva

Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/06

Identifikácia

Číslo zmluvy: PO2-SC211-2017-21/06

Názov objednávateľa: Obec Tvarožná

Adresa objednávateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO objednávateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Ministerstvo životného prostredia SR

Adresa dodávateľa: Bratislava, Námestie Ľudovíta Štúra 1

IČO dodávateľa: 42181810

Predmet zmluvy: Regenerácia centra obce Tvarožná II. etapa - Rekonštrukcia oporných múrov Tvarožnianskeho potoka

Zmluvná cena: 177920.20 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.03.2018

Datum zverejnenia: 12.03.2018

Dokumenty Pdf IMG.pdf ( veľkosť: 6,1 MB, aktualizované: Pondelok 12. Marec 2018 13:14 )