Obec Tvarožná

Zmluva

Dodatok č.2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.5100307539C

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č. 2

Názov objednávateľa: Obec Tvarožná

Adresa objednávateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO objednávateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Východoslovenská energetika a.s.

Adresa dodávateľa: Košice, Mlynská 31

IČO dodávateľa: 44483767

Predmet zmluvy: ZŠ a MŠ - zrušenie preddavkových platieb elektriny

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 05.03.2018

Datum zverejnenia: 06.03.2018

Dokumenty