Obec Tvarožná

Zmluva

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

Identifikácia

Číslo zmluvy: ZoP/2017/562-BZ

Názov objednávateľa: Obec Tvarožná

Adresa objednávateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO objednávateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Východoslovenská distribučná, a.s.

Adresa dodávateľa: Košice, Mlynská 31

IČO dodávateľa: 36599361

Predmet zmluvy: Ruskinovce - IBV - trafostanica, prípojka sekundárna kábelová sieť

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 17.01.2018

Datum zverejnenia: 22.01.2018

Dokumenty Pdf IMG_0005.pdf ( veľkosť: 1,4 MB, aktualizované: Pondelok 22. Január 2018 09:42 )