Obec Tvarožná

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
29.01.2020 divadelné predstavenie v sále obecného úradu v Tvarožnej
8/2020
200.00 € s DPH Obec Tvarožná OZ Ochotnícke divadlo 27.01.2020
29.01.2020 prezentácia v knihe "Čarovný Spiš" + 35 ks kníh
9/2020
577.50 € s DPH Obec Tvarožná CBS spol. s.r.o. 27.01.2020
29.01.2020 kontrol, revízia, výmena hasiacich prístrojov, hydrantov a vypracovanie revíznej správy
10/2020
585.95 € s DPH Obec Tvarožná 3MK Services , s.r.o. 27.01.2020
29.01.2020 Geometrické zameranie MK - Zombek, Šimoňák, Oračková, Žmijovská
11/2020
627.00 € s DPH Obec Tvarožná Ing. Pavel Brutovský 27.01.2020
20.01.2020 stolové kalendáre 250 ks
1/2020
352.44 € s DPH Obec Tvarožná Tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o. 03.01.2020
16.01.2020 Miestna komunikácia - Zavacký - stanovisko k projekt. dokumentácií
120.00 € s DPH Obec Tvarožná Distribúcia SPP 20.12.2019
20.12.2019 Vianočná reťaz na obecný stromček
54/2019
115.20 € s DPH Obec Tvarožná Marek Šromovský 04.12.2019
20.12.2019 Ruskinovce - virtuálna prehliadka kostolíka s umiestnením na google maps
55/2019
220.00 € s DPH Obec Tvarožná Alphabet, s.r.o. 10.12.2019
09.12.2019 Obecný úrad - vysavač + vrecká do vysavača
6110396406
135.00 € s DPH Obec Tvarožná Nay, a.s. 04.12.2019
04.12.2019 Lesy obce - GPS - prístroj s inštaláciou programu a mapových podkladov
52/2019
480.00 € s DPH Obec Tvarožná Ing. Martin Javorský - MJ data 18.11.2019
04.12.2019 Projekt stavby - Prístupová MK ku pozemkom - Zavacký
53/2019
150.00 € s DPH Obec Tvarožná Ing. Janka Dunajská - Dista projekt 20.11.2019
22.11.2019 Ochrana oznamovateľov - Whistleblowing - protispoločenskej činnosti
144.00 €/rok s DPH Obec Tvarožná Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. 04.11.2019
12.11.2019 Lesy obce - úprava lesných ciest - kamenivo + práca strojov
51/2019
2113.80 € s DPH Obec Tvarožná Agrozami, spol. s.r.o. 21.10.2019
23.10.2019 MŠ - notebook
50/2019
449.00 € s DPH Obec Tvarožná THS s.r.o. 18.10.2019
23.10.2019 Program Biznis - 14% zľava
0.00 € s DPH Obec Tvarožná Východoslovenská energetika a.s. 16.10.2019
Zobrazených 31 - 45 z celkových 352.
1 3 5 6 7 8 9 23 24