Obec Tvarožná

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
11.04.2016 kamenná drv na obsyp budovy ZŠ - 50m3
5/2016
0.00 € s DPH Obec Tvarožná JUNO DS 08.04.2016
11.04.2016 revízia stavebnej elektroinštalácie a prípojky na ČOV Tvarožná
6/2016
0.00 € s DPH Obec Tvarožná Štefan Kapitančík - ELKA 08.04.2016
01.04.2016 vytiahnutie šachty na ČOV Tvarožná fekálnym vozidlom
3/2016
0.00 € s DPH Obec Tvarožná Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 01.04.2016
31.03.2016 deratizácia MŠ Tvarožná
0.00 € s DPH Obec Tvarožná Andrej Zemčák -PRESANA 31.03.2016
09.03.2016 maľovanie 1 triedy v ZŠ Tvarožná
2/2016
0.00 € s DPH Obec Tvarožná Rudolf Semaňák 07.03.2016
03.03.2016 oprava sporáka v ŠJ pri MŠ Tvarožná
1/2016/MŠ
0.00 € s DPH Obec Tvarožná Tatrachlad Poprad, spol. s r.o. 01.03.2016
03.03.2016 úprava a aktualizácia rozpočtu pre stavbu "Rekonštrukcia budovy ZŠ a MŠ Tvarožná"
1/2016
0.00 € s DPH Obec Tvarožná Projektová kancelária Archa 03.03.2016
04.02.2016 oprava komína v ZŠ Tvarožná
28/2015
0.00 € s DPH Obec Tvarožná Jaroslav Janík - Kominárske služby 29.01.2016
15.12.2015 rozbory vody, vypúšťanej do recipientu na ČOV Tvarožná v roku 2016 - 6x ročne
27/2015
0.00 € s DPH Obec Tvarožná PVPS a.s. 14.12.2015
08.12.2015 tonery pre MŠ Tvarožná
00004351
123.84 € s DPH Obec Tvarožná ELITOM s.r.o 30.11.2015
08.12.2015 turistická mapa a tabuľa
26/2015
0.00 € s DPH Obec Tvarožná Ing. Ernest Rusnák 08.12.2015
07.12.2015 verejné obstarávanie - zákazka stavebné práce "Výstavba miestnej komunikácie, chodníka na ulici Nová IBV"
2640.00 € s DPH Obec Tvarožná INPRO POPRAD, s.r.o. 18.11.2015
18.11.2015 ČOV Tvarožná - overenie a nastavenie prietokomeru
25/2015
0.00 € s DPH Obec Tvarožná HMK HYMES MK s.r.o. 16.11.2015
11.11.2015 vrecia na separovaný zber na 1. polrok 2016
0.00 € s DPH Obec Tvarožná Technické služby, s.r.o. 05.11.2015
14.09.2015 ČOV - oprava riadiaceho systému a výmena poškodených častí
24/2015
0.00 € s DPH Obec Tvarožná L-KA -Kapitančík Štefan 14.09.2015
Zobrazených 271 - 285 z celkových 355.
1 2 15 16 17 19 21 22 23 24