Obec Tvarožná

Objednávka

Lesy obce - oprava žacieho zariadenia Starjet

Identifikácia

Číslo objednávky: 27/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Tvarožná

Adresa objednávateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO objednávateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Ing. Ján Buchanec Technik

Adresa dodávateľa: Martin, Jesenského 14

IČO dodávateľa: 33576009

Predmet objednávky: Lesy obce - oprava žacieho zariadenia Starjet

Cena objednávky: 127.40 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Dagmar Mathiová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 12.05.2020

Datum zverejnenia: 25.05.2020

Dokumenty