Obec Tvarožná

Objednávka

Zneškodnenie odpadu - zemina a kamenivo

Identifikácia

Číslo objednávky: 21/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Tvarožná

Adresa objednávateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO objednávateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Žakovce 189

IČO dodávateľa: 36450332

Predmet objednávky: Zneškodnenie odpadu - zemina a kamenivo

Cena objednávky: 441.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Dagmar Mathiová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 25.02.2020

Datum zverejnenia: 30.03.2020

Dokumenty