Obec Tvarožná

Objednávka

ČOV - plech na poklop šachty

Identifikácia

Číslo objednávky: 31/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Tvarožná

Adresa objednávateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO objednávateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Zamaz, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kežmarok, Slavkovská 23

IČO dodávateľa: 36467481

Predmet objednávky: ČOV - plech na poklop šachty

Cena objednávky: 57.67 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Dagmar Mathiová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 24.06.2019

Datum zverejnenia: 12.07.2019

Dokumenty