Obec Tvarožná

Objednávka

skládkovanie komunálneho opadu, dovezeného z VPS Kežmarok - v mesiaci 7/2019 a 8/2019, vývoz VOK so skládkovaním podľa potreby

Identifikácia

Číslo objednávky: 29/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Tvarožná

Adresa objednávateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO objednávateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Žakovce 189

IČO dodávateľa: 36450332

Predmet objednávky: skládkovanie komunálneho opadu, dovezeného z VPS Kežmarok - v mesiaci 7/2019 a 8/2019, vývoz VOK so skládkovaním podľa potreby

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Dagmar Mathiová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 24.06.2019

Datum zverejnenia: 28.06.2019

Dokumenty