Obec Tvarožná

Objednávka

porealizačné zameranie projektu "Regenerácia centra obce Tvarožná - SO 07 - rekonštrukcia oporných múrov Tvarožnianskeho potoka - centrum II" - nové oporné múry potoka

Identifikácia

Číslo objednávky: 10/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Tvarožná

Adresa objednávateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO objednávateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Ing. Pavel Brutovský

Adresa dodávateľa: Kežmarok, Gaštanova 1016/11

IČO dodávateľa: 34631763

Predmet objednávky: porealizačné zameranie projektu "Regenerácia centra obce Tvarožná - SO 07 - rekonštrukcia oporných múrov Tvarožnianskeho potoka - centrum II" - nové oporné múry potoka

Cena objednávky: 330.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Dagmar Mathiová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 26.02.2019

Datum zverejnenia: 05.03.2019

Dokumenty