Obec Tvarožná

Objednávka

DHZ - kniha -Hasičské vyznamenania - 2 ks

Identifikácia

Číslo objednávky: 72/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Tvarožná

Adresa objednávateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO objednávateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Jaroslav Kozák - Press

Adresa dodávateľa: Martin, V. Žingora 19

IČO dodávateľa: 14186047

Predmet objednávky: DHZ - kniha -Hasičské vyznamenania - 2 ks

Cena objednávky: 60.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Dagmar Mathiová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 19.10.2018

Datum zverejnenia: 29.10.2018

Dokumenty