Obec Tvarožná

Objednávka

porealizačné zameranie - sieti - telekomunikačných káblov, ver. osvetlenia, rozšírenie kanalizačnej a vodovodnej siete k firme Stanley

Identifikácia

Číslo objednávky: 71/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Tvarožná

Adresa objednávateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO objednávateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Ing. Pavel Brutovský

Adresa dodávateľa: Kežmarok, Gaštanova 1016/11

IČO dodávateľa: 34631763

Predmet objednávky: porealizačné zameranie - sieti - telekomunikačných káblov, ver. osvetlenia, rozšírenie kanalizačnej a vodovodnej siete k firme Stanley

Cena objednávky: 275.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Dagmar Mathiová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 10.10.2018

Datum zverejnenia: 10.10.2018

Dokumenty