Obec Tvarožná

Objednávka

železobetónové prefabrikáty na kanál 29 ks + 15 ks + kompletná kanalizačná vpúsť

Identifikácia

Číslo objednávky: 61/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Tvarožná

Adresa objednávateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO objednávateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Prosper Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Poprad, Levočská 857

IČO dodávateľa: 36474681

Predmet objednávky: železobetónové prefabrikáty na kanál 29 ks + 15 ks + kompletná kanalizačná vpúsť

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Dagmar Mathiová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 05.09.2018

Datum zverejnenia: 06.09.2018

Dokumenty