Obec Tvarožná

Objednávka

Materiál podľa rozpisu na výrobu 4 ks šatníkov do Hasičskej zbrojnice

Identifikácia

Číslo objednávky: 57/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Tvarožná

Adresa objednávateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO objednávateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Centroglob-Kežmarok

Adresa dodávateľa: Slavkovská 1786/65, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 36761249

Predmet objednávky: Materiál podľa rozpisu na výrobu 4 ks šatníkov do Hasičskej zbrojnice

Cena objednávky: 187.37 € s DPH

Objednávku vystavil: Dagmar Mathiová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 01.08.2018

Datum zverejnenia: 28.08.2018

Dokumenty