Obec Tvarožná

Objednávka

Uloženie betónových prefabrikátov v dĺžke 110 m, dovoz bet. prefabrikátov,podkladový štrk 4/8,vyhĺbenie rýhy

Identifikácia

Číslo objednávky: 56/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Tvarožná

Adresa objednávateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO objednávateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Merate s.r.o.

Adresa dodávateľa: Starý trh 65

IČO dodávateľa: 46571698

Predmet objednávky: Uloženie betónových prefabrikátov v dĺžke 110 m, dovoz bet. prefabrikátov,podkladový štrk 4/8,vyhĺbenie rýhy

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Dagmar Mathiová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 31.07.2018

Datum zverejnenia: 28.08.2018

Dokumenty