Obec Tvarožná

Objednávka

ČOV - oprava dúchadla

Identifikácia

Číslo objednávky: 28/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Tvarožná

Adresa objednávateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO objednávateľa: 00326640

Názov dodávateľa: PROX T.E.C., s.r.o.

Adresa dodávateľa: Poprad, Dlhé hony 5079/7

IČO dodávateľa: 31677550

Predmet objednávky: ČOV - oprava dúchadla

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Dagmar Mathiová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 01.06.2018

Datum zverejnenia: 01.06.2018

Dokumenty