Obec Tvarožná

Objednávka

prehliadka plynových kotlov ústredného kúrenia v budove MŠ a ZŠ, požiarnej zbrojnice a obecného úradu

Identifikácia

Číslo objednávky: 27/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Tvarožná

Adresa objednávateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO objednávateľa: 00326640

Názov dodávateľa: 1. STT, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Poprad, Majunkeho 4867/17

IČO dodávateľa: 36834378

Predmet objednávky: prehliadka plynových kotlov ústredného kúrenia v budove MŠ a ZŠ, požiarnej zbrojnice a obecného úradu

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Dagmar Mathiová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 21.05.2018

Datum zverejnenia: 31.05.2018

Dokumenty