Obec Tvarožná

Objednávka

DHZ - oprava elektroinštalácie v budove has. zbrojnice

Identifikácia

Číslo objednávky: 24/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Tvarožná

Adresa objednávateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO objednávateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Marek Šromovský

Adresa dodávateľa: Tvarožná 169

IČO dodávateľa: 46880020

Predmet objednávky: DHZ - oprava elektroinštalácie v budove has. zbrojnice

Cena objednávky: 292.20 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Dagmar Mathiová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 18.04.2018

Datum zverejnenia: 20.04.2018

Dokumenty