Obec Tvarožná

Objednávka

ZŠ Tvarožná - oprava dataprojektora

Identifikácia

Číslo objednávky:

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Tvarožná

Adresa objednávateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO objednávateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Jozef PALUTKA - ALLY

Adresa dodávateľa: Košice, Helsinská 2

IČO dodávateľa: 41032594

Predmet objednávky: ZŠ Tvarožná - oprava dataprojektora

Cena objednávky: 250.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Lucia Ullrich ( riaditeľka ZŠ )

Dátumy

Dátum objednania: 23.01.2018

Datum zverejnenia: 02.02.2018

Dokumenty