Obec Tvarožná

Objednávka

DHZ - uniformy + rádiostanice

Identifikácia

Číslo objednávky: 44/2017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Tvarožná

Adresa objednávateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO objednávateľa: 00326640

Názov dodávateľa: PROMETEUS-SL, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Stará Ľubovňa, Levočská 35

IČO dodávateľa: 36463906

Predmet objednávky: DHZ - uniformy + rádiostanice

Cena objednávky: 1199.76 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Dagmar Mathiová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 27.12.2017

Datum zverejnenia: 28.12.2017

Dokumenty