Obec Tvarožná

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
16.05.2012 sadenice buk lesný 20 000 ks
3/2012
2880.00 € s DPH Obec Tvarožná Rosad, s.r.o., 16.04.2012 19.04.2012
16.05.2012 odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov v kalendárnom roku 2012
1205063
33.50 € s DPH Obec Tvarožná Slovgram, 20.04.2012 24.04.2012
16.05.2012 elektrina-dodávka a distribúcia
2240002245
4828.00 € s DPH Obec Tvarožná Vychodoslovenská energetika a.s. 23.04.2012 27.04.2012
16.05.2012 poplatok za paušál 22.4.2012-21.05.2012
0158542274
34.27 € s DPH Obec Tvarožná Orange Slovensko, a.s., Bratislava 25.04.2012 30.04.2012
16.05.2012 členský príspevok RZTPO na rok 2012
47/2012
100.05 € s DPH Obec Tvarožná RZTPO 27.04.2012 02.05.2012
16.05.2012 poskytnutie služieb-žiadosť o platbu Rekonštrukcia HZ
1211037
2218.49 € s DPH Obec Tvarožná ARDE, s.r.o., Bardejov 1 30.04.2012 02.05.2012
16.05.2012 poskytnutie služieb - priebežná monitorovacia správa (Rekonštrukcia HZ)
1211038
100.84 € s DPH Obec Tvarožná ARDE, s.r.o., Bardejov 1 30.04.2012 02.05.2012
16.05.2012 poskytnutie služieb - záverečná monitorovacia správa-Rekonštrukcia HZ
1211039
393.28 € s DPH Obec Tvarožná ARDE, s.r.o., Bardejov 1 30.04.2012 02.05.2012
16.05.2012 stavebné práce na stavbe: Rekonštrukcia, rozšírenie a modernizácia hasičskej zbrojnice
61120017
18813.44 € s DPH Obec Tvarožná ARPROG, a.s., Poprad 23.04.2012 02.05.2012
16.05.2012 stavebné práce na stavbe: Hasičská zbrojnica v obci Tvarožná-ústredné vykurovanie a plynofikácia stavby
61120018
23198.75 € s DPH Obec Tvarožná ARPROG, a.s., Poprad 23.04.2012 02.05.2012
16.05.2012 činnosť stavebného dozoru počas rekonštrukcie HZ
120042
290.16 € s DPH Obec Tvarožná INPRO POPRAD, s.r.o. Poprad 24.04.2012 02.05.2012
16.05.2012 odvoz TKO cez VOK
201203104
106.54 € s DPH Obec Tvarožná Technické služby, s.r.o., Kežmarok 02.05.2012 04.05.2012
16.05.2012 odvoz TKO z obce 4/2012
201233042
208.92 € s DPH Obec Tvarožná Technické služby, s.r.o., Kežmarok 02.05.2012 04.05.2012
16.05.2012 bezpečnostnotechnické služby 4/2012
682012
133.00 € s DPH Obec Tvarožná Mgr. Vlasta Korpová, BTSPO 02.05.2012 04.05.2012
16.05.2012 uloženie odpadu na skládke za 4/2012
320120574
308.95 € s DPH Obec Tvarožná Obec Ľubica 03.05.2012 07.05.2012
Zobrazených 2746 - 2760 z celkových 3067.
1 2 180 181 182 184 186 187 188 204 205